Posted on

Możemy zaobserwować, że każdego roku coraz więcej osób stara dostać się do policji. Nie wszyscy kandydaci mają jednak świadomość, jakie wymagania trzeba spełnić, by pracować w tym zawodzie. Jak dokładnie odbywa się rekrutacja na stanowisko w policji?

 

Nie wszyscy mają świadomość tego, iż Komendant Główny Policji co najmniej raz w ciągu roku musi wyznaczyć terminy rekrutacji do policji, oraz określić konkretnie najmniejszą liczbę osób, jakie można włączyć do wspomnianej służby. Jakie dokumenty będą wymagane? Kandydat musi nade wszystko dostarczyć podanie o przyjęcie do służby w policji. Konieczny jest też starannie wypisany kwestionariusz kandydata. Nie można także zapomnieć o wypisaniu świadectw służby czy pracy. Wykształcenie do policji posiada znacznie większą wagę aniżeli nam się wydaje. Kandydat, który nie odda tego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do służby w policji. Ważne jest także dostarczenie książeczki wojskowej w wypadku, gdy kandydat do służby w policji byłby objęty ewidencją wojskową. Jak duże znaczenie posiada ocena wymienionych dokumentów? Jeżeli kandydat odda już niezbędne dokumenty do policji, konkretna komórka organizacyjna zajmująca się sprawą selekcji kandydatów do pracy w policji przyzna osobie zarówno numer identyfikacyjny, jak również oceni w zakresie zgodności z wymogami, jakie są zawarte w ogłoszeniu.

 

Koniecznie powinno się również podkreślić, iż wiarygodność danych znajdujących się w kwestionariuszu podlegać będzie precyzyjnej kontroli we wszelkich dostępnych policji ewidencjach, kartotekach czy rejestrach. W dodatku należy mieć świadomość, że dostarczenie przez kandydata niepełnych wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do przedłużenia się postępowania kwalifikacyjnego. Za to zatajenie prawdziwych danych, lub wpisanie nieprawidłowych danych w kwestionariuszu jest pretekstem do zrezygnowania z prowadzenia całego postępowania kwalifikacyjnego. Etapy prowadzone w szkołach Policji Powinno się wiedzieć, że w komórce zajmującej się sprawami wyboru dany kandydat do służby w policji uzyska szczegółowe informacje o terminie, w którym będą realizowane następne etapy powiązane z kwalifikacją. Trzeba do nich na pewno zaliczyć test sprawności fizycznej policja, testy do policji. W dodatku musimy posiadać świadomość, iż każdy kandydat powinien obowiązkowo pojawić się w jednej z pięciu policyjnych szkół (Piła, Słupsk, Szczytno czy Legionowo). Potem kandydat tego samego dnia będzie poddany dwóm etapom kwalifikacji do policji. Musimy być świadomym, że egzamin sprawności fizycznej będzie polegał na wykonaniu przez kandydata toru przeszkód w ustalonym uprzednio czasie. Później wszelkie uzyskane wyniki przeliczane będą na opracowany system punktowy. Dodatkowo wspomniany test sprawności fizycznej będzie zaliczany, gdy dany kandydat uzyska wyznaczony czas do zaliczenia, który wynosi 1 minutę 41 sekund.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *